Uprawnienia budowlane – jakie warunki trzeba spełnić?

Uprawnienia budowlane wydawane są przez komisję Polski izby Inżynierów Budownictwa, która przeprowadza egzamin. Są to uprawnienia, które pozwalają na wykonywanie w sposób samodzielny określonych prac technicznych w trakcie robót budowlanych. Jest to oczywiście sposób na to, aby dostać awans w pracy lub nową lepszą pracę w branży budowlanej.

Uprawnienia budowlane – dlaczego warto dostać?
Głównie trzeba zaznaczyć, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwie podstawowe kategorie, a mianowicie są to uprawnienia do projektowania architektonicznego oraz uprawnienia do prowadzenia samodzielnych robót budowlanych. Odznacza się szereg specjalności, takich jak specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna, w tym mostowa, drogowa, kolejowa, wyburzeniowa oraz hydrotechniczna a także specjalność instalacyjna w obrębie urządzeń oraz sieci telekomunikacyjnych, cieplnych, gazowych, wentylacyjnych i elektroenergetycznych. Co za tym idzie, kandydat musi wybrać nie tylko jedną z dwóch podstawowych kategorii, niemniej jednak również specjalność, w zakresie której chcę dostać dodatkowe uprawnienia budowlane. Należy jednak pamiętać, żeby podejść do egzaminu powinno się spełnić podstawowe warunki, które ujęte są w niemalże budowlanym. Wymogi dotycząc wykształcenia kierunkowego związanego z branżą budowlaną oraz należycie długiego stażu w biznesie budowlanej. Wyłącznie osoby, które spełniają te warunki, mogą podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane, po zdaniu którego utrzymują uprawnienia do prowadzenia samodzielnych prac.

Warto sprawdzić: uprawnienia budowlane.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Uprawnienia budowlane – jakie warunki trzeba spełnić? została wyłączona

Comments are closed.